Tekno155, Algoritma Tabanlı, Akıllı İnteraktif Yangın Alarm sistemleri,                                                                                                                                                                                             fire-alarm-systems

 

Yüksek teknolojiye sahip binalarınızda yangın alarm sistemleri kuruyor, sadece can değil aynı zamanda mal güvenliğinizi de sağlıyoruz. Binanızın sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda elektronik güvenliğini sağlamaktayız. Bu sebeple ister tek bir lokasyonda, isterse dağıtılmış alanlarda bulunan binalarınız kuracağımız yangın alarm sistemleri ile artık daha emin ellerde.

 

Yangın Alarm ve Erken Uyarı Sistemleri can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmeyi amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemler; erken uyarı ve müdahale olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Erken uyarı sisteminin bir başka boyutu da insan faktörüdür. İnsan, dedektörlerden önce bir algılama kaynağı olabilir. Bu sebepten ötürü erken uyarı sistemlerinde yangın ihbar butonlarıkullanılır. Genel olarak erken uyarı sistemleri yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ısı ve alevden birini algılayarak çalışır.

Konvansiyonel yangın algılama ve erken uyarı sistemleri; temel olarak zor prensibine göre çalışır. Bir zonda birden fazla dedektör ve yangın ihbar butonu mevcuttur. Bir zon bir oda olabileceği gibi bir kat hatta bir bina da olabilir

Adresli yangın algılama ve erken uyarı sistemleri; analog adresli ve interaktif adresli olmak üzere iki çeşittir. Bu sistemlerde kullanılan dedektör, buton, siren ve modüllerin her birinin kendine ait bir numarası vardır. Kullanıldığı ortama göre dedektör hassasiyetleri ve kirlenme seviyeleri panel üzerinden ayarlanabilir